Palmculture

Szt. Juraj püspöki templom és püspöki otthon Péterváradon

Cím
Štrosmajerova 20, Petrovaradin

Szt. Juraj püspöki templom és püspöki otthon Péterváradon

A templomot a jezsuiták építtették, első emlék 1693-ból datálódik. 1699-1701. között épült. Az otthon pedig 1719-1734. között. A homlokzaton kőfigurák: Szt. Ivan Nepomuki és Xavéri Szt. Ferenc. A déli falon monumentális oltár vörös márványból készült 1774-ben. Az oltáron Szt. Juraj képe van vászonra festve.

A templom-komplexum ma püspöki palota, Vajdaságban egyike a legrégebbi autentikusan megőrzött barokk egységnek.


Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.