Palmculture

Antigona 1918

Maja Todorović
ANTIGONA 1918.

2019-02-01
19:30 - 22:00

Antigona 1918

po motivima Sofoklove drame Antigona

Прикажи локацију

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.