Palmculture

Mörk // Segedinski Vinski Festival

Mörk svira muziku, koja se zasniva na soul i fank motive, čiji tekst obuhvata društvene, psihološke i svakodnevne teme, koje nas bodre da razmišljamo. Ova muzika sa improvizacijom i sa drugim stilskim elementima nudi slušaocima jedan izvanredan doživljaj.

2019-05-20
19:00 - 20:00

Mörk // Segedinski Vinski Festival

EP album, The Death of Mōrk, se pojavio u oktobru 2018, on ima tmurniju atmosferu, u pesmam je reč o smrti, o preminuću i o strahovima, koji su u nama.

U suprotnosti ovom materijalu stoji mali album, The Resurrection of Mōrk, koji se pojavio ove godine u aprilu, i koji nam posreduje više jedno neusiljeno stanje emocija. Od ova dva kontrapunkta je nastao za Uskrs veliki album.


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.