Palmculture

Symposion Presents America★Izložba Tibora Karpati i premijera

Tibor Karpati je najpre poznat u Mađarskoj i u Francuskoj po njegovim ilustracijama za dečiju književnost, a na drugoj strani sveta se pojavljuju njegova dela na stranicama najkvalitetnijih časopisa.

2019-05-16
19:00 - 21:00

Symposion Presents America★Izložba Tibora Karpati i premijera

Njegov flegmatičan i prefinjen humor je ujedno elegantan i drzak, njegovo vizuelno izražavanje rezoniše toliko zajedno sa ironičnim snobizmom The New Yorker-a, da sarađuju sa njim već od 2016. Ako neko želi da razume još više umetničke radove Karpatija, onda imaće mogućnost da se upozna sa ručnim crtežima, koje je spremao za časopis, sa pikselnim grafikama, a takođe i sa njegovim kreativnim radovima.

Tom pod naslovom  “America“ se pojavio u martu 2019 od Izdavačke Kuće “Symposion“.

Izložbu će otvoriti:

🎸 Zoltan Lenđel

Прикажи локацију

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.