Palmculture

Tartif

autorski projekat Igora Vuka Torbice,
prema motivima originalne Molijerove drame
projekat „Komično u klasičnom“

2019-02-19
19:30 - 22:00

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.