Palmculture

Dom kulture Šandor Balint

Cím
Szeged, Temesvári körút 42., 6726
Telefon
+36 (62) 432 578

Dom kulture Šandor Balint

Zgrada koja je dobila ime po Šandoru Balintuje jedna je od zgrada u Segedinu koja ima značajnu istorijsku prošlost. Prethodnik osnivača bilo je Novosegedinsko udruženje Sveti Vince, koja je 1927. godine donela odluku o izgradnji doma kulture. Dom kulture je postala jedna od popularnih gradskih institucija u tridesetim godinama prošlog veka bila je mesto za razne manifestacije. Od 7. novembra 1953. godine, ustanova je nastavila da funkcioniše kao član Veća. Od 1990. godine je pod upravom grada Segedina. Već od 1958. godine, postao je gradski centar za kulturu mada je taj rang imao samo između 1968. i 1978. godine. Tokom ovog perioda održavano je sve više i više prestižnih književnih večeri, nacionalnih izložbi i visoko posećenih filmskih klubova. mnogi veliki glumci i umetnici tog vremena posetili su ovaj dom kulture. Od 1979. godine njegov se profil postepeno širio i transformisao: pored književnog i umetničkog života, gotovo sve druge grane kulture našle su se u ustanovi, a brojne zajednice, krugovi i udruženja okupili su se unutar njegovih zidova. Godine 1989. ustanova je preuzela ime najvećeg etnologa i istoričara kulture Segedina, Šandor Balint (1904-1980). Sve više je u centar interesovanja stavljana književnost i savremena književnost Segedina, savremena umetnost i muzika.

 

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.