Palmculture

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Zgrada u kojoj je danas smeštena Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića nalazi na uglu ulica Vase Stajića i Mike Antića. Sagrađena je 1923. godine po projektu arhitekte Filipa Šmita kao porodična vila. U smislu stilskih odrednica, objekat predstavlja prelaznu varijantu od istorijskih stilova ka međuratnoj moderni.

Cím
Vase Stajića 1
Telefon
+ 381 (21) 520 223

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Galerija je osnovana 1972. godine, kao legat odnosno Poklon zbirka Rajka Mamuzića. Za javnost je otvorena 1974. godine. Ovde se čuvaju i izlažu slikarska i vajarska dela koja prezentuju razvoj moderne posleratne jugoslovenske umetnosti.

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.