Palmculture

Kuća Orbana Gruna

Cím
Szeged, Széchenyi tér 13/Feketesas u. 16. 6720

Kuća Orbana Gruna

Kuća Grun-Orban sagrađena je 1810.godine u ampir stilu na trgu Sečenji. Jedna je od retkih zgrada koja je preživela veliku poplavu Segedina 1879. godine. Spratna kuća u čijem prizemlju je bila prva štamparija u Segedinu, koju je osnovao Orban Filip Grun 1801. godine. Štamparija je izdavala dela na mađarskom, nemačkom i srpskom jeziku, uključujući i nekoliko radova Andraša Dugoniča. Nakon smrti vlasnika, štamparija je pripala njegovim naslednicima i služila je kulturi Segedina još 80 godina. Dugo vremena to je bila jedina štamparija u Segedinu. U vreme osnivanja prve štamparije u Segedinu, grad nije imao ni jednu knjižaru. Do početka 19. veka putujući trgovci su prodavali knjige, kalendare i druge štampane materijale. Reljef glave ratnika od livenog gvožđa iz 17. veka, nađen pri izgradnji kuće, ugrađen je u rešetku balkona na spratu. Neko vreme su mislili da je na reljefu predstavljen lik kralja Huna Atile, ali najverovatnije lik predstavlja rimskog viteza ili cara.

 


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.