Palmculture

Nacionalni istorijski spomen park Opustaser

Cím
Ópusztaszer, Szoborkert 68, 6767
Telefon
+36 (62) 275 133

Nacionalni istorijski spomen park Opustaser

Nacionalni istorijski spomen-park je etnografski muzej na otvorenom, skanzen i izletište, koje je osnovano 1982. godine u Opustaseru, u okrugu Čongrad. Najpoznatije izloženo delo je izložba slike Arpada Festija o dolasku Mađara oslikanu u panorami. U stvaranju panoramske slike postavljene u krug od 120 metara dužine, 15 metara visine i 38 metara prečnika, Arpadu Festiju je pomagalo nekoliko slikara dve godine , od 1892. do 1894. godine. Detalje pejzaža oslikao je Laslo Mednjanski a scene konjičkih bitaka oslikao je Pal Vago. Tokom 2013. godine izloženi su i pronađeni delovi Transilvanijskih slika koje su bile u poljskom vlasništvu nastali 1897 godine. Etnografska zbirka na otvorenom izožena je u 19 građevinskih kompleksa i ima tri izložbe na otvorenom. Izložba je otvorena 1978. godine i traje do danas. Zgrade prikazuju različite delove zemlje .Posetilac može da vidi život sela i farme iz 19. veka, razne zanate, školu, poštu, prodavnicu, vetrenjaču, malu železnicu, pekaru.Tu je i izložba kolekcija automobila i poljoprivrednih mašina. Paviljon nalik jurti prikazuje odnos čoveka i prirode. Nomadski park dočarava svet Evroazijskih stepa, sa jurtom, i zimskim smeštajem . Izložba vezana za vode prikazuje rafting, preradu drveta, brodogradnju i ribolov. Pomoću modela možemo biti svedoci velike poplave iz 1879. godine u Segedinu. U parku se nalazi nekoliko spomenika. Tu se nalazi i šumski put, šumski teren i igrališta.

 

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.