Palmculture

Rimokatolička crkva i stari župni dvor u Futogu

Cím
Ulica Carice Milice 2

Rimokatolička crkva i stari župni dvor u Futogu

Prvobitnu rimokatoličku crkvu na ovom mestu sagradio je grof Hadik 1776. godine. Na mestu stare crkve grofica Kotek je podigla novu 1907. godine, po projektu arhitekte Ferenca Veningera, o čemu svedoči ktitorski natpis na latinskom jeziku iznad glavnog ulaza. Crkva je posvećenu Srcu Isusovom i izvedena je u duhu neogotike. Na pročelju se uzdižu dva visoka zvonika. Iznad glavnog portala nalazi se rozeta, a na bočnim zidovima su prozori velikih dimenzija sa vitražima koje izradio Valter Gida. Apside i bočni zidovi su ojačani kontraforima karakerističnim za neogotski stil. U crkvi su čuvaju slike baroknog umetnika Jozefa Ferenca Falkonera (Falconer József Ferenc, Budim 1765/1766? – Budim 1808).

Zajedno sa prvobitnom crkvom sagrađen je 1776. godine župni dvor koji poseduje stilske odlike baroknog stila sa karakterističnom plastičnom dekoracijom na fasadi.


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.