Palmculture

Segedinski vašar na mostu – most Belvaroš

Cím
Szeged, Belvárosi Híd, Híd utca, Oskola utca, iroda: 6722 Szeged, Mars tér M Pavilon
Telefon
+36 (62) 472 204

Segedinski vašar na mostu – most Belvaroš

Jedna od najvećih izložbi proizvoda zanatske delatnosti je deo programa Dana Segedina. Zove se Hidvašar. Izložba prvi put je organizovana 1999. godine od strane udružrnja Erdegseker . Od tada, sajam je postao tradicija u životu grada, njegov početni uspeh se održao do sada,izložbi su dodati programi kao što festival vina i svečani programi koji se odvijaju na više lokacija u gradu .Ovaj festival je prerastao od jednodnevne izložbe do manifestacije koja traje nedelju dana.

 


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.