WordPress database error: [INSERT,UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_wpml_st_upgrade_in_progress', '1601214120', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [INSERT,UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_wpml_st_upgrade_in_progress', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT,UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1601214061.2459061145782470703125', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT,UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout__siteground_optimizer_installing', '1601214362', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT,UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient__siteground_optimizer_installing', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_vcp_log']
INSERT INTO wp_vcp_log VALUES (NULL,'3.237.94.109',NULL)

Župna crkva Sv. Jurja i župni dom u Petrovaradinu – Palmculture

Грешка Вордпресове базе података: [UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_postmeta']
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '64' WHERE `post_id` = 4411 AND `meta_key` = 'city2_post_views_count'

Palmculture

Župna crkva Sv. Jurja i župni dom u Petrovaradinu

Cím
Štrosmajerova 20, Petrovaradin

Župna crkva Sv. Jurja i župni dom u Petrovaradinu

Crkvu Svetog Juraja sagradili su pripadnici jezuitskog reda koji se prvi put pominju u Petrovaradinu 1693. godine. Gradnja crkve je započeta 1699, a dovršena 1701. godine kada je sagrađeno i severno krilo. Preostali deo samostana građen je između 1719. i 1734. godine. U nišama na fasadi su kamene figure Svetog Ivana Nepomuka i Svetog Franje Ksaverskog. Na južnom zidu se nalazi monumentalni oltar od crvenog mermera koji izrađen 1774. godine. Na oltaru se nalazi slika Svetog Juraja, naslikana na platna.

Kompleks crkve Svetog Juraja i objekat nekadašnjeg samostana, danas župnog dvora, predstavlja jednu od najstarijih autentično sačuvanih baroknih celina u Vojvodini.


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT,UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_wpml_transient__wpml_st_file_scan_in_progress', 'a:2:{s:5:\"value\";i:1;s:10:\"expiration\";i:1601214362;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)