Palmculture

Könyvhét: Losoncz Alpár filozófus

Losoncz Alpár: A hatalom(nélküliség) horizontja.
Hommage à Új Symposion. Újvidék, Fórum Kiadó, 2018.

A szerzővel Virág Zoltán irodalomtörténész (SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet) beszélget.

2019-06-12
18:00 - 20:00

Könyvhét: Losoncz Alpár filozófus

Losoncz Alpár – Alpar Lošonc filozófus, közgazdász, egyetemi tanár.
1991-től vendégelőadó volt az SZTE BTK Filozófiai Tanszékén.
Magyarul, szerbül, horvátul, németül, angolul, franciául, szlovákul jelentek meg írásai. 2018-ban a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagjává választották.

“Az Új Symposion folyóirat története, a Symposion-mozgalom a vajdasági magyar irodalom “nagy története”. A vajdasági magyar intézmények közül a Sympónak volt és van a legnagyobb ismertsége, kultusza, legendája a magyar kultúrkörben, ez épült be úgy az egyetemes magyar kulturális köztudatba, hogy azok is tudnak róla, akik nem olvasták, olyanok is beszélnek róla, akik kifejezetten nem érdeklődnek azok iránt a kérdéskörök iránt, amelyekhez az Új Symposion története odatartozik. A folyóirat jelentőségét jelzi (és létesíti) a megszűnése, megszüntetése, fölszívódása, szétágazása stb. utáni legendásodása, az újabb és újabb hullámokban meginduló kutatások, projektek, konferencia-előadások, publikációk, a meghatározó szerzői iránt az utóbbi két-három évtizedben egyre inkább megnőtt érdeklődés.
Losoncz Alpár az Új Symposion “nagy történetének” részese: fiatalemberként olvasója, aktív elsajátítója, a harmadik Symposion-nemzedék tagjaként alakítója, majd értelmezője, továbbá magának a nagy történet képzésének kritikusa, képződő homogenitásának állandó kikezdője, újabb és újabb lehetséges szempontok fölvetésével ennek a történetnek folytonos újraírója. Jelen könyvben vállaltan, a beszédmód retorikájában is jelzett módon a harmadik nemzedék tagjaként szólal meg, tudva és jelezve, hogy nem vonatkoztathat el nemzedéki tapasztalataitól, és minden reflexív-önreflexív viszonyulással együtt is folytonosságot ápol a Sziveri János vezette Symposion-szerkesztőség társadalomkritikai gyakorlatával.” Ladányi István

Losoncz Alpár fontosabb kötetei:
Hiányvonatkozások. Társadalomfilozófiai témák, Újvidék, 1988.
Moderna na Kolonu? (A modernitás Kolonosz szigetén?), Belgrád, 1997.
Az emlékezés hermeneutikája, Újvidék, 1998.
Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség-fenomenológiai távlatok, Újvidék, 2002.
Suverenitet, moć i kriza (Szuverenitás, hatalom, válság), Újvidék, 2006.
Moć kao društveni dogadaj (A hatalom mint társadalmi esemény), Újvidék, 2009.
Otpor i moć (Hatalom és ellenállás), Újvidék, 2012.
Anatomija robe (Az áru anatómiája), Újvidék, 2016 (V. Gvozdennel).
Heterodoksna problematizacija novca (A pénz heterodox problematizációja), Belgrád, 2018 (M. Perićtyel).

Helyszín megtekintése

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.