Palmculture

Kuroszava // Tarkovszkij filmklub 3.: Iván gyermekkora (1962)

Az orosz mester első nagyjátékfilmje Vlagyimir Bogomolov novellája alapján.

2019.01.27.
19:00 - 20:40

Kuroszava // Tarkovszkij filmklub 3.: Iván gyermekkora (1962)

“Mindegyik álom (szám szerint négy) ugyancsak egészen konkrét asszociációkon alapul. Az első például elejétől a végéig, egészen addig a megszólalásig, hogy “Mama, nézd, egy kakukkmadár!”, gyermekkorom első emlékei közül való. Abból az időből, amikor először ismerkedtem a világgal. Négyéves voltam akkor.
Az emlékek általában sokat jelentenek számunkra. Éppen ezért nem véletlen, hogy költői színezetet kapnak. A legszebb emlékeink gyerekkorunkból valók. Igaz, emlékeinket meghatározott módon fel kell dolgoznunk, mielőtt a múlt művészi felidézésének az alapjává válhatnának. Fontos, hogy ne veszítsük el azt a különös érzéki atmoszférát, amely nélkül valamennyi naturalisztikus részletével együtt felidézett emlék csak a kiábrándultság keserű érzését váltja ki bennünk. Hiszen óriási a különbség aközött, amilyennek elképzeli az ember a már sok-sok éve nem látott házat, melyben született, és amilyennek akkor látja, amikor hosszú idő elteltével valóban ott áll előtte. Az emlékek költőisége általában szertefoszlik, ha a konkrét eredetükkel ütköztetjük őket. Biztos vagyok benne, hogy az emlékezet ezen jellemzőiből kiindulva kidolgozható az a valóban egyedülálló alkotói elv, mely alapul szolgálhat a lehető legérdekesebb film elkészítéséhez. Eszerint a hős tetteit, magatartását és az eseményeket vezérlő logika külsőleg felbomlana, a hős ábrándjait, emlékeit mesélné el. Ez anélkül adna lehetőséget egyfajta mélyebb jelentés kifejezésére, egy különös személyiség megjelenítésére és a hős belső világának feltárására, hogy őt magát ábrázolnánk, helyesebben szólva, nem úgy mutatnánk be őt, ahogyan ezt a hagyományos dramaturgia szerint készült filmek teszik. Ez az eljárás valamelyest rokon vonásokat mutat a lírai hős irodalmi, poétikus megjelenítésével: ő maga nincs jelen, de mindaz, amire gondol, és ahogyan ezt teszi, világos és határozott elképzelést alakít ki róla. A későbbiekben ily módon épült fel a Tükör.”

Andrej Tarkovszkij: A megörökített idő. Ford. Vári Erzsébet


Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.