Palmculture

Egyházmegyei Múzeum és Kincstár

A múzeum álladó kiállításán a kiállított tárgyak rendeltetésük szerint két nagy csoportra oszthatók. Egy részüket a mindennapi szertartások eszközeiként használták: ezek konkrét feladatokat láttak el, a tárgyak másik csoportja a díszítés feladatát, a barokk templombelső reprezentációját látta el.

Cím
Szeged Dóm tér 5. 6720
Telefon
+36 (62) 420 932

Egyházmegyei Múzeum és Kincstár

Az Egyházmegyei Múzeum és Kincstár 1995. június 29-én nyitott meg a Dóm téri Püspöki Palota egyik épületrészében. Szegeden, illetve az egyházmegyében egy jelentősebb egyházmegyei gyűjteményről tudunk, amely éppen Szeged-Alsóvároson működött. A két világháború közti időszakban a kolostor emeleti részén, a mai gyóntatófolyosó felett helyezték el az állandó kiállítást. Az így kiállított tárgyakat egész évben, de kivált az egyházi ünnepeken és leginkább az év messze földön híres eseménye alkalmából, a mindig augusztus 5-én tartott Havas Boldogasszony búcsú alkalmából sokan tekintették meg. 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása után ez a múzeum is megszűnt, mint ahogy a kolostor javarésze is értékes könyvtárával együtt ismeretlen helyre került. A kegytárgyak megmaradtak, az eredeti kiállítási folyosó lefalazott részében egy kicsiny kis helyiségben vészelték át a kommunista időszak évtizedeit. Az hetvenes és nyolcvanas években Bálint Sándor sürgetése következtében többször is fölmerült egy új múzeum létrehozása, de az csak 1988-ban történt, akkor is csak mint elméleti intézmény létezett. Végül az orvosegyetemtől visszakapott, egykori Szent Imre Kollégium jó lehetőség adott arra, hogy az alagsorban egy közel 100 négyzetméteres kiállítótermet lehessen kialakítani. Az Egyházmegyei Múzeum és Kincstár megvalósításában kezdettől fogva oroszlánrész jutott a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársainak. Az 1985-ben várostörténeti kiállítással megnyíló Fekete házban több éven keresztül bemutatásra kerültek az egyháztörténeti múzeumba szánt kegytárgyak. Ez azt jelentette, hogy az egyházmegyéből összegyűjtötték a számba vehető legszebb tárgyakat, sor került ezek restaurálására, illetve megfelelő konzerválására, és ezzel tulajdonképpen sikerült is leltárba venni a tárgyakat.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.