Palmculture

József Attila Múzeum – Makó

Állandó és időszaki kiállítások mellett a múzeum számos programot kínál, előadásoktól koncerteken át nyári táborokig.

Cím
Makó, Megyeház u. 4, 6900
Telefon
+36 (62) 213 540

József Attila Múzeum – Makó

Építés ideje: 1981 | Építész: Vincze Mihály

Dr. Herrmann Antal Csanád vármegye tiszteletbeli főlevéltárosa 1924-ben javasolta egy megyei múzeum felállítását, de egy kultúrházat is kért Makó számára. 1938 januárjában közel 32 ezer pengő gyűlt össze a Kelemen László-emlékalapra; a városban heves vita bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy ezt szoborra, színház, művelődési ház, vagy múzeum létesítésének céljára használják-e föl. Végül úgy döntöttek, hogy 50 pengő kivételével a teljes összeget múzeumalapításra fordítják. A Felvidék visszacsatolásával megüresedett a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület internátusa, mivel az intézményt Kassára költöztették, a város ezt vásárolta meg a múzeum céljára. Az új létesítményt a Magyar Tudományos Akadémia, a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége és a Magyar Természettudományi Társulat is támogatta, 1943-ban a Régiségtudományi Intézet helyszűke miatt küldte el Makóra a náluk tárolt gyűjteményt. Egy apátfalvi szoba berendezésével kezdődött el a néprajzi osztály szervezése. Ez év decemberében már közel 2800 múzeumi tárgy volt kiállítva, de az okiratok és az éremgyűjtemény bemutatását a második világháború utánra halasztották. 1944 szeptemberében, a város kiürítésekor a régészeti gyűjtemény értékesebb részét ládákba csomagolták, és vasúton elszállították, azonban a szerelvény amerikai szőnyegbombázás áldozata lett; az éremgyűjteményt a szovjetek hordták szét. A Múzeumok Országos Központja a háborút átvészelt régészeti edénytöredékekből álló gyűjteményt 1950-ben nyilvánította múzeummá, melyet József Attiláról neveztek el. 1951-ben költözött a Megyeház u. 4. szám alatti romantikus stílusú nemesi kúriába, amit 1952-ben múzeumi célra alakítottak át. 1970-ben emeletráépítést terveztek az épületre, de az alapfalak kibontásakor derült ki, hogy a belső főfalak sárba vannak ágyazva. Az építkezés sokáig állt, végül 1981-ben a kúriát lerombolták, és a helyén felépítették a ma is álló új múzeumépületet, amelyet Vincze Mihály tervezett. Az 1960-as évektől a gyűjtemény folyamatosan növekedett, létrejött a helytörténeti gyűjtemény; a néprajzi, a képzőművészeti gyűjtemény, az arcképcsarnok és az irodalmi gyűjtemény, melynek legértékesebb darabjai József Attila kéziratai. 1979-re készült el a múzeum irodalmi kiállítóhelye, az Espersit-ház; az új főépület felépítésével egy időben kialakították a belső udvarban a skanzen épületeit. Később a József Attila Múzeumban kiállított anyag természettudományi, fényképi, adattári és történeti dokumentációs gyűjteménnyel bővült. Az épület földszinti terme időszaki kiállításoknak adott otthont, az emeleten pedig elkészült a „Makó 700 éve” című állandó kiállítás, ami a város történetét tárja a nagyközönség elé. 2008-ban újra modernizálták az épületet, a beruházás keretein belül mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé vált a múzeum. Az építőipari munkálatokba a makói alvállalkozókon kívül besegítettek a Galamb József Szakképző Iskola tanulói is. Kialakították az új várostörténeti kiállítást is és elkészült egy új képtár is.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.