Palmculture

Református Palota

Cím
Szeged, Tisza Lajos körút 37.
Telefon
+36 (62) 425-336

Református Palota

A szegedi Református palota a belváros egyik meghatározó épülete. A Tisza Lajos körút és a Kálvin tér határán fekvő ötszög alakú telekre építendő ház megtervezésére 1909-ben kérte fel Magyar Edét, a korszak egyik meghatározó építészét a református egyház. Magyar két, egymástól V alakban távolodó háromemeletes, szecessziós jegyeket hordozó épülettömböt tervezett. Az épületszárnyak középen zárt udvart karolnak át, a tetőzet barokkosan súlyos formái megkoronázzák az épületet. A református palota eredeti szerepköre az volt, hogy a benne található lakások mellett otthont adjon a református népiskolának, illetve a Kálvin téri református egyházközösség parókiájának. A főbejárat fölötti terasz kőkorlátait éneklő gyerekek szobrai díszítik. A Tisza Lajos körútra néző épületrész homlokzatának színes mozaikképén a magvető alakja tűnik föl, a Kálvin tér felé néző épületrészen az arató látható. Sokáig a palota előtti téren működött a borpiac és a gyékénypiac. A palota lakója volt Gelei József és Bartucz Lajos akikre a bejárat mellett elhelyezett emléktáblák emlékeztetnek. Az épületet Szeged városa 1953. március 8-án államosította, a református egyházi szervezetek azonban az épületben maradhattak. A Szegedi IKV 1986-ban kezdett hozzá az épület tatarozásához, amely egészen 1991-ig elhúzódott. Napjainkban a református Lelkészi Hivatal mellett palota földszinti helységeit gyógyszertárak bérlik, az emeleteken lakások és irodák találhatóak.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.