Palmculture

Római katolikus erődtemplom (Óföldeák)

Az erődtemplom katolikus templomként működik, ellátója a Makó-újvárosi Szent László Király plébánia.

Cím
Óföldeák, Dózsa utca, 6923
Telefon
+36 (62) 295 685, +36 (20) 211 0665

Római katolikus erődtemplom (Óföldeák)

Építés ideje: 15. század |

Óföldeák Árpád-kori eredetű falu, először az 1332/33-as pápai tizedjegyzék említi, eszerint már akkor egyházas hely volt. A ma is álló templom magja valószínűleg a 15. század második felében épült. Eredetileg gótikus boltozata volt, ám amikor az elpusztult, a 16. század elején síkfödémet készítettek. A templomot körülölelő védőfal a 15-16. század fordulója körül épülhetett ki. A falu a 16. század végére viszont elnéptelenedett és csak 1723-tól népesült be ismét, akkor a templomot is újjáépítették, ekkor készült a kazettás famennyezetet is. 1845-ben egy árvíz elsodorta a települést, az új falu a régi helyétől távolabb épült föl. A régi templomot magtárrá alakították, felszerelését az új földeáki templomba vitték át. A régi településrész nem néptelenedett el teljesen, a Tisza szabályozása után ismét benépesült. A templomot 1874-ben hosszirányban bővítették, s a földbirtokos, Návay László hétéves szibériai száműzetésében tett fogadalma szerint, 1923-24-ben helyreállítást eszközöltek rajta. A település 1950-ben Óföldeák néven önállósult. 1990-99 között Béres Mária vezetésével nagyobb arányú műemléki régészeti kutatásokra került sor, majd következett a helyreállítás, állagmegóvás. Az üvegablakokat Szilágyi András tervei alapján pótolták.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.