Palmculture

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

A könyvtár rendszeresen rendez programokat, köztük kiállításokat, könyvbemutatókat, gyermek- és nyugdíjasprogramokat, tárlatvezetéseket. Részt vesznek a könyvhét és a Múzeumok Éjszakája programjain is, de itt tartják a Szegedi Képregényfesztivált is.

Cím
Szeged, Dóm tér 1, 6720
Telefon
+36 (62) 425 525

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

Szegeden1874-ben jött létre az első közkönyvtár, kiegészítve ezzel a magán és egyleti kölcsönkönyvtárak kínálatát. 1879-ben a kiáradt Tisza romba döntötte a várost, elpusztítva annak sok szellemi értékét is. A várost hazai összefogással és nemzetközi segítséggel kezdték el újjáépíteni. A szellemi újjáépítést Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok alapozta meg, amikor 1880. április 26-án felajánlotta könyvtárát Szeged városának. Bízott benne, hogy Szegeden hamarosan tudományegyetem létesül, s az ő rendszerezett, 43 701 kötetes gyűjteménye alapját képezheti majd az egyetem működésének. Leszögezte, hogy a könyvtár Szeged város örök és elidegeníthetetlen tulajdonát képezi, feladata “a nemzeties irányú közművelődést és tudományosságot az ország nagy terjedelmű déli vidékén terjeszteni.” A közművelődés és a tudományosság együttes szolgálata fogalmazódik meg az 1881. február 15-én kelt Alapítványi oklevélben is. 1883. október 16-án Ferenc József császár nyitotta meg és adta át a Somogyi-könyvtárat, amely azóta is folyamatosan szolgálja Szeged olvasóközönségét. 1897-ben a Millennium tiszteletére készült el a Közművelődési palota a A mai Móra Ferenc Múzeum), amelyben 1984-ig működött (később a múzeummal megosztva) a Somogyi-könyvtár. A Somogyi-gyűjtemény különlegességét az adja, hogy Somogyi olvasás közben jegyzetelt a kötetekbe, olykor csak rövid glosszákat, olykor hosszú, elemző esszéket írt a borítóra vagy az előzéklapokra, műveltségről, tájékozottságról és éles kritikai szellemről tanúskodva. A könyvtár, anyagi lehetőségeinek megfelelve, következetesen fejlesztette tovább az alapítványi gyűjteményt, emellett jelentős ajándékokkal, hagyatékokkal is gazdagodott. A könyvtár meghatározója lett a város közművelődésének, egyben Szeged tudományos életének elindítójává is vált. A kolozsvári egyetem 1921-es Szegedre költözéséig szinte egyedüli reprezentánsa volt a város szellemi életének. A könyvtár hosszú évtizedeken át csak olvasótermi használatot tett lehetővé, de a II. világháború utáni kultúrpolitika preferálta és előírta a kölcsönkönyvtári tevékenységet, valamint fiókkönyvtárak létesítését. 1952-ben kezdődött meg a kölcsönzés, kellő többes-példány hiányában azonban a praesens gyűjtemény kárára. Ugyanebben az évben kezdte meg működését az első fiókkönyvtár is. Nagy változást jelentett a könyvtár életében az 1984. június 6-án átadott Dóm téri, új könyvtárépület. A könyvtár épület-szintenként más-más (gyermekkönyvtár, művészeti könyvtár és kurrens folyóiratok, kölcsönzés, helybenolvasás és különgyűjtemények), elkülönült funkciójú szolgáltatásokkal várja az olvasókat. A Somogyi-könyvtár 1973 óta megyei könyvtári funkciót is ellát és fontos szerepet vállal a könyvtárosképzésben. A gyűjtemény értéke alapján tudományos minősítést nyert könyvtár elismert kutatóhely, valódi szellemi műhely. A könyvtárhoz kapcsolódó kutatómunka eredményeit a Somogyi Könyvtár saját kiadványaiban rendszeresen közzéteszi.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.