Palmculture

Zsinagóga – Hódmezővásárhely

A zsinagógában és a kiállítóhelyen a hitélet mellett kulturális események, hangversenyek és múzeumi foglalkozások is zajlanak.

Cím
Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 6800
Telefon
+36 (62) 249 689

Zsinagóga – Hódmezővásárhely

Építés ideje: 1857 | Építész: Busch Miklós

A hódmezővásárhelyre betelepülő zsidóságról az 1748-as és 1757-es évekből lelhetők fel az első írásos emlékek, de a tényleges hitélet csak 1810 körül kezdődhetett meg a városban. Természetesen az első években még magánházak voltak a szertartások helyszínei, azonban ahogy nőt a családok száma, úgy jelentkezett a közösség tagjaiban az igény egy nagyobb imaház felépítésére. Az első zsinagógát 1834-ben a Matók Sámuel ügyvédtől megvásárolt házban alakították ki. 1839-ben megvásárolták a szomszédos telket is, ahol az iskolát és a rituális fürdőt rendezték be. Az 1850-es években merült fel egy nagyobb zsinagóga iránti igény. A tervezési pályázatra beérkezett művek alapján Busch Miklós szentesi építőmester bízták meg a tervezési is kivitelezési feladatok elvégzésével. Az 1857-re elkészült, romantikus stílusban épült zsinagóga homlokzata emeletes házéhoz volt hasonló, hogy külsejében ne hasonlítson keresztény templomhoz. A századfordulóig eltelt időszak alatt a hódmezővásárhelyi zsidóság lélekszáma a tízszeresére növekedett. A város virágkorát élte, a jelentősen megnövekedett létszámú, és gazdaságilag is megerősödött zsidóság ekkor érezte elérkezett az időt egy új, a impozánsabb zsinagóga megépítésére. Az első elképzelések szerint egy teljesen új imaházat emeltek volna a régi helyett, azonban az 1906-ban kiírt pályázatra beérkezett tervek nem nyerték el a bíráló bizottság tagjainak a tetszését. Végül Müller Miksát bízták meg, igaz, ekkor már csak az átalakítás terveinek elkészítésével. Az 1906 és 1908 között lezajlott átépítés során a legjelentősebb változást az új főhomlokzat kialakítása hozta. Az eklektikus felépítésű, de nagyobbrészt szecessziós díszítményeket viselő főhomlokzat centrális hatásúvá teszi az eredetileg hosszanti elrendezésű épületet. A mór elemeket is viselő homlokzat valójában egyetlen hatalmas kapuépítmény, amely a hármas bejárattal együtt magában foglalja az előcsarnokot is. 1944. június 16-án reggel megkezdődött a zsidóság deportálása a városból Auschwitzba és Strasshofba. Auschwitzból mindössze öten tértek vissza Hódmezővásárhelyre. A zsinagógát 1984-ben a Város megvásárolta a hitközségtől. 1989-ben kezdődtek nagymértékű felújítások, ekkor újultak meg az időközben szinte teljesen elpusztult díszes üvegablakok Kovács Julianna Ferenczy díjas üvegművész és férje Szilágyi András közreműködésével. Az épületen 2004-ben további felújításokat eszközöltek, környezetével együtt a holokauszt 60. évfordulójára újult meg. Különlegessége, hogy eredeti berendezéseivel együtt maradt meg, a kézzel faragott padok eredeti állapotukban maradtak fenn. Ezeket is helyreállítva láthatjuk ma a zsinagógában. Az épület melletti egykori zsidó iskolában Holokauszt Emlékközpont működik, az épület a hitélet mellett rendezvények számára is helyet biztosít.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.