Palmculture

Kontakt

Eurotender Egyesület
Cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt,. 97.
Email: info@eurotender.hu

Prirodno-matematički fakultet (Faculty of Science)
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Department of Geography, Tourism and Hotel Management)
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 21 485 28 34, +381 21 485 28 35

Faks: +381 21 45 96 96

Email: palmculturesrb@gmail.com

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.