Palmculture

Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia (Erzsébet-templom)

Egyházi programok mellett alkalmanként koncerteket és könyvbemutatókat is szerveznek. Búcsú: november 19.

Telefon
+36 (62) 430-350, +36 (20) 823 2154

Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia (Erzsébet-templom)

Építés ideje: 1908-1910 | Építész: Wihart Ferenc

Az újszegedi templom építésének gondolata a 20. század elején vetődött fel egy helybeli lakos, Paulovits Márton kezdeményezésére. Indokoltnak tűnt, hogy a gyorsan fejlődő, a Tisza bal partján fekvő Újszeged (akkori nevén Szeged-Erzsébetváros) önálló templomot kapjon. 1906-ra elegendő pénz gyűlt össze az építkezés megkezdéséhez a sikeres gyűjtésnek és a város pénzügyi támogatásának, illetve kölcsönének köszönhetően. Még ugyanebben az évben kiírták a tervpályázatot, melyen az első díjat Wihart Ferenc fővárosi építész nyerte. Az építkezés 1908 nyarán kezdődött, az alapkőletételre ez év augusztus 16-án került sor. A főhajóból és kereszthajóból álló templom neogót főhomlokzatára egy magas torony, a mellékhomlokzatra pedig két kisebb melléktorony került. A lebontott rókusi templomból kikerült három oltár és szószék anyagából új főoltárt, két mellékoltárt és új szószéket készíttettek, szintén neogót stílusban. A gyóntatószéket és a sekrestyeszekrényt Jamrik József készítette, orgonaépítésre a szegedi Szoukenik Jánost kérték fel. A templomot, mely 500 hívő befogadására volt alkalmas, 1910. november 19-én, Erzsébet napján szentelték fel. Az I. világháború alatt elvitték a templomból a harangokat és az orgonasípokat. Az orgonát 1922-ben állították helyre, az új harangok pedig 1925-ben készültek el. 1932-től az újszegedi lelkészséget önálló plébániává emelték. A kalocsai iskolanővérek vetették fel a gondolatot, hogy létesítsenek lourdesi barlangot a templom mellett, melynek építési munkálatai 1936-37-ben zajlottak. A 11 méteres sziklabarlangban Tápai Antal szobrászművész alkotását, egy 190 cm magas Mária-szobrot helyeztek el,a barlang előtt kis patakot létesítettek. 1968-ban a hatóság eltávolíttatta a sziklabarlangot, a benne található szobor a templomba került, melyhez új oltár épült 1969-ben. A II. világháború bombázásai nagy kárt tettek a templomban: a déli ablakok tönkrementek és a torony is belövést kapott. Megsérült továbbá az orgona, feltörték a perselyeket és a szent sírt, megrongálták a szobrokat, összetépték a templomi ruhákat. A templombelsőben 1951-ben, a tornyon 1955-ben végeztek javítási munkálatokat. 1962-re befejeződött a 10 megrongált színes üvegablak javítása, és további hárommal gazdagodott a templom. Ugyanebben az évben villamosították az orgonát. 197,-ben került sor a templombelső – II. Vatikáni Zsinat szellemében történő – teljes átalakítására. 1971-ben új Szent Erzsébet-szobrot és ehhez tartozó oltárt állíttattak fel, melyet szintén Tápai Antal készített. 1973-ban új feszület került a templomba, 1977-78-ban az orgona, a sekrestye és a padok cseréje zajlott le. 2000-01-ben újrafestették a templombelsőt, vizesblokkot helyeztek el, és csatornázást végeztettek, 2002-ben került új orgona a templomba.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.