Palmculture

Honvéd téri református templom

Egyházi programok mellett tartanak játszóházakat, énekkaruk gyakran szolgál istentiszteleteken, időnként kórustalálkozókon vesz részt.

Cím
Szeged, Honvéd tér 1, 6720
Telefon
+36 (62) 426 902

Honvéd téri református templom

Építés ideje: 1941 | Építész: Borsos József

A 20. század első felében a szegedi reformátusoknak csupán az 1884-ben fölszentelt Kálvin téri templom állt rendelkezésre, miközben a trianoni után a Kolozsvárról áttelepített egyetem személyzete, az Erdélyből és Bánátból elűzöttek, valamint az itt tanuló diákok folytán jócskán megnövekedett a hívők száma. Ezért határozta el a Kálvin téri egyházközség presbitériuma egy új református templom építését 1928-ban. A gazdasági helyzet miatt csak 1940-ben éledt újjá az építési kezdeményezés Horthy Miklós kormányzó, mint fővédnök, 1000 pengős adományával. A telket Szeged városa adományozta templomépítés céljára. A tíz tervező számára kiírt tervpályázatot Borsos József debreceni építész nyerte, a statikai számításokat Gábory Pál végezte. Borsos egy vasbeton szerkezetű, elegáns kinézetű klinkertéglával borított épület terveit nyújtotta be, amelyet mázas cserepekből kirakott fényes tető borít. 1941. szeptember 8-án kezdték meg az építését, október 26-án pedig megtörtént az alapkőletétel, melyet a tornyon átvezető főbejárat lépcsője alá helyeztek. Az építkezés 1944 nyarára fejeződött be, A református puritanizmus és az anyagi nehézségek miatt a tetőre végül egyszerű cserép, a falakra pedig nyerstégla került. Az első istentiszteletet 1947. november 30-án tartották a gyülekezeti teremben. Szlezák Ráfael munkája mindkét harang, melyek 1948 húsvét hétfőjén szólaltak meg először. Az új templom fölszentelésére 1949. december 26-án került sor, a templompadok csak 1958-ra készültek el. Modernista külső képének meghatározó jegye a nyerstégla homlokzat. A templom indító- és főmotívuma a torony a kőlépcsők fölötti bélletes bejárattal és a háromszögű mezőbe foglalt, színes mozaikból kirakott zászlós báránnyal. A toronyóra számlapját fehér, kivilágítható négyzetek alkotják. Fölül nyílásokkal áttört harangház, körülötte sétálóval. A tornyot kis toronysapka koronázza bronz buzogánycsillaggal. A torony magassága negyvenegy méter. A szabályos ötszög alakú, ötszáz férőhelyes templomtér szerkezeti bravúrja a csúcsíves templomokat idéző vasbeton kupola. A tartók tizenkét méter magasságban koszorúba futnak össze. A templomtérből a lelkészszoba és az egyházfi lakása nyílik. E traktushoz, az ötszög két oldalán, két lépcsőlejárattal a mélyföldszinten kialakított háromszáz ülőhelyes gyülekezeti terem csatlakozik, melynek használatát színpad és konyha segíti. Az épületet tervező Borsos József azt szerette volna, ha a református templom méltóan egészíti ki a Dóm látványát a városképben.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.