Palmculture

Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar

A ZMK Hangversenytermében rendszeresek a koncertek, hazai és külföldi fellépőkkel egyaránt. Itt rendezik a Bartók Béla Nemzetközi Zongoraversenyt és a Simándy József Nemzetközi Énekversenyt is.

Cím
Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81, 6722
Telefon
+36 (62) 544 605

Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar

Az 1879-es árvízkatasztrófát követő újjáépítéssel egy időben a szegedi zeneoktatás is lendületes fejlődésnek indult. 1880-ban Langer Viktor zeneszerző Városi Zenedét alapított, amit 1883-tól 1903-ig Szögi Endre muzsikus és zeneszerző vezetett. 1904-től hívták meg a Zenede élére a kiváló muzsikust, Király-König Pétert, aki szaktudásával és szervezőkészségével évtizedeken át meghatározó egyénisége lett Szeged zenei életének, a szegedi iskola az egyik legkorszerűbb szellemben oktató vidéki zeneiskolának számított. A Zenede kiválóságokat nevelt, mint Huszka Jenő zeneszerző vagy Fleischer Antal karmester. A növendéklétszám is egyre növekedett, az 1918/19-es tanévben a tanulók száma már 341 volt. Az intézmény működésének köszönhetően megpezsdült a város zenei élete is, a Városi Zenede évente négy hangversenyt rendezett. 1903-tól komoly helyhiány lépett fel, mivel a növendékek száma ekkor már 400 fölött volt. 1911-ben megindultak egy tervbe vett zenepalota előmunkálatai, a megvalósulást azonban a háború megakadályozta. A Zenedét a város a Tisza Lajos körúti Tukats-ház I. emeletére költöztette. Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége alatt (1922–1931) Szegeden hatalmas egyetemi beruházások valósultak meg, amelyek sajnos nem jártak együtt a zeneoktatás infrastruktúrájának fejlesztésével. Így nem került sor az évtizedekkel korábban tervbe vett zenepalota felépítésére sem. 1946-ban a város létrehozta a Szegedi Zenekonzervatóriumot, és egy darabig úgy tűnt, hogy konzervatórium főiskolai rangot kap, az állami zenekonzervatóriumokról szóló rendelet azonban egy évvel később közbeszólt, így jött létre a Szegedi Állami Zenekonzervatórium. A Konzervatórium végzett növendékei tanári vagy művészi diplomát csak a budapesti Zeneakadémia elvégzésével szerezhettek. A konzervatóriumot 1953-ban – leválasztva róla az alsófokú képzést – szakiskolává alakították át, neve Szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskola lett. 1966-ban az ország öt zeneművészeti szakiskolájában szétvált a szakiskolai oktatás és a zenetanárképzés, az utóbbit a Művelődési Minisztérium főiskolai rangra emelte. A szegedi intézmény hivatalos neve ekkor Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének- és Zeneiskolai Tanárképző Intézet Szegedi Tagozata lett. A Konzervatórium 1998-ban levált a Zeneakadémiáról, és a Szegedi Felsőoktatási Szövetség alapító tagjaként működött 2000. január 1-jéig. Ekkor az integráció révén létrejött Szegedi Tudományegyetem kari jelleggel működő önálló oktatási egységévé vált. Sikeres kari akkreditációt követően 2003. szeptember 1-jétől a Szegedi Tudományegyetem 11. karaként folytatja tevékenységét, és képez a főiskolai szakokon kamaraművészeket és tanárokat, az egyetemi szakokon pedig előadóművészeket és művésztanárokat. Az épület régóta megérdemelt felújítása hamarosan megkezdődik.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.