Palmculture

Szent Miklós Plébánia templom és rendház

Egyházi rendezvények mellett főleg koncertek fordulnak elő a templom falai között. Búcsú: december 6.

Cím
Szeged, Munkácsy u. 7-9, 6721
Telefon
+36 (62) 452 868, +36 (20) 823 2484

Szent Miklós Plébánia templom és rendház

Építés ideje: 1747-1767 | Építész: Lechner Vencel

A mai templom helyén már 1225-ben virágzó apátság állt, amelynek védőszentje Szent Miklós püspök volt, aki a vízi emberek kedvelt védőszentje volt. A templom a tatárjárás idején elpusztult. A második templomot a hajdani apátság romjain az 1318-ban Felsővároson letelepedő domonkos rendi szerzetesek építették. Ők is Szent Miklósról nevezték el a szentegyházat, amely a török uralom alatt teljesen megsemmisült. A harmadik, ma is álló templomot az 1739-ben ide települt ferencesek, a minoriták építették fel. 1747-ben készült el a kolostor, majd 1754-től 1767-ig a templom. A tervek Lechner Venceltől származnak, a kivitelezést Dobi János szegedi építőmester végezte. Az arányaihoz képest szinte gótikusán felnyúló templom a későbarokk lehiggadt szerkezeti formáit, elemeit használja. A templom berendezési tárgyaiból legértékesebbek a kézi faragású műemlék padok és más díszes faragványok, amelyeket a minorita szerzetesek készítettek. A klasszicista stílusú főoltár 1806-ban készült el, az oltárkép Szent Miklóst ábrázolja. Orgonája 1928-ban készült el a pécsi Angster orgonagyárban, melyet 1999-ben teljesen felújítottak. A templom alatt található kriptába 1840-től 1897-ig, a nagy árvízig temetkeztek. A templom 1887-ben, egy tűzvészben szinte megsemmisült, 1888-ban restaurálták a hívek adományaiból, ekkor a korábbinál puritánabb, késő barokk homlokzatot kapott. A templomot 1928-ban külsőleg újra felújították, az ekkor épült oszlopos előrész jobban kiemeli a templom bejáratát és védi a művészi kivitelezésű főkaput. 1939-ben a minoriták letelepedésének 200 éves jubileuma alkalmából felújították a templomot, a mennyezeten és a szentély oldalfalán lévő freskókat Bicskei Karle János készítette. Ekkor helyezték el a keresztút 14 állomását ábrázoló domborművet az oldalfalakra. A keresztelőkút 1806-ban készült rózsaszínű márványból, jelenleg a sekrestye előterében áll. 1967-ben a templom felszentelésének 200 éves évfordulóján újra felújították Nemcsics Antal festőművész és Nagy István grafikus közreműködésével. A Szent Miklós-templomhoz közvetlenül csatlakozik az L alakú egyemeletes, lesarkított minorita rendház épülete, barokk visszafogott, letisztult, kései stílusjegyekkel. Sok éves kihagyás után ma ismét a minorita atyák gondozzák a templomot ás látják el a felsővárosi hívek lelki gondozását.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A tartalmáért teljes mértékben az Eurotender Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.