Palmculture

Oficirski dom

Cím
Beogradski kej 9, Novi Sad

Oficirski dom

Odluka o gradnji Oficirskog doma doneta je 1923. godine, a za projektanta je izabran Jurij Nikolajevič Šreter. Zgrada je završena već 1924. ali je sticajem nesrećnih okolnosti izgorela neposredno posle izgradnje. Tada se pristupilo obnovi u kojoj je pored Šretera učestvovao i Aleksandar Šumaher. Zgrada poseduje odlike neoklasicizma sa uplivom uticaja ruske arhitekture sa početka XX veka. Objekat je i dalje u vlasništvu vojske ali se u njemu nalazi popularni restoran sa prostranom baštom.


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.