Palmculture

„Palata Tomin“ u Novom Sadu

Cím
Trg Marije Trandafil 12, Novi Sad

„Palata Tomin“ u Novom Sadu

„Palata Tomin“ je sagrađena je 1909. godine po projektu Lipota Baumhorna, arhitekte jevrejskog porekla. Fasada je izvedena u kombinaciji tri materijala: ružičastog kamena u soklu, crvene fasadne opeke i malterisanih partija. Zgrada poseduje karakteristične elemente mađarske varijante secesije. Primetan je uticaj pojedinih Lehnerovih dela, kao što je Muzej primenjene umetnosti u Budimpešti.


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.