Palmculture

Crkva Svetog Roka

Cím
Futoška 7-9, Novi Sad

Crkva Svetog Roka

Stara rimokatolička crkva Svetog Roka koja je bila podugnuta u XVIII veku porušena je prilikom trasiranja Futoškog puta. Današnja crkva je sagrađena 1801. godine o čemu svedoči i urezani natpis na fasadi prema Futoškoj ulici (Anno 1801). Oštećenja koja su nastala prilikom Bune 1849. godine, sanirana su prema projektu Teodora Šefta (Theodor Schoft). Crkva Svetog Roka nosi stilske odlike prelaznog perioda od baroka ka klasicizmu. Na prozorima na bočnim zidovima nalaze se dva vitraža iz 1905. godine sa figurama Isusa Hrista i Svetog Juraja.


Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.