Palmculture

Galerija Kaš

Cím
Szeged, Vár u. 7, 6720
Telefon
+36 (62) 420 303

Galerija Kaš

Na inicijativu grafičara i vajara Janoša Kaša ( unuka graditelja hotela Kaš) otvorena je galerija dok je Oto Trogmaier bio direktor muzeja u Segedinu. Izložbeni prostor je smešten u kući izgrađenoj u eklektičnom stilu 1883. godine. Osnovna kolekcije Galerije sastoji se od dela koja je Janoš Kaš poklonio galeriji . Stalnu postavku izložbe čine dela Janoša Kaša a obezbeđena je mogućnost izložbe i drugih umetnika. U Galeriji Kaš predstavljen je niz važnih radova Janosa Kaša kao što su Plava brada (Kekskal),Ljudska tragedija ( Ember tragedijaja), Biblija, Hamlet i odabrani radovi iz serije Glave. Pored ovih izložene su i njegove jedinstvene grafike. Galerija Kaš je u vlasništvu grada Segedina i njime upravlja muzej Mora Ferenc.

 

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.