WordPress database error: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_wpml_st_upgrade_in_progress', '1718482782', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_wpml_st_upgrade_in_progress', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_wfconfig']
SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.context, st.status, s.gettext_context, st.value AS tra, st.mo_string AS mo_string, s.value AS orig FROM wp_icl_string_pages sp INNER JOIN wp_icl_string_urls su ON su.id = sp.url_id INNER JOIN wp_icl_strings s ON s.id = sp.string_id LEFT JOIN wp_icl_string_translations st ON s.id=st.string_id AND st.language=su.language AND s.language!=su.language WHERE (su.language='sr' and su.url='places/([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$') or (su.language='sr' and su.url IS NULL)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_wfconfig']
INSERT INTO wp_wfconfig (name, val, autoload) values ('previousWflogsFileList', '[\"ips.php\",\"config-transient.php\",\"GeoLite2-Country.mmdb\",\"config.php\",\"attack-data.php\",\"config-synced.php\",\"config-livewaf.php\",\"rules.php\",\"template.php\",\".htaccess\"]', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE val = '[\"ips.php\",\"config-transient.php\",\"GeoLite2-Country.mmdb\",\"config.php\",\"attack-data.php\",\"config-synced.php\",\"config-livewaf.php\",\"rules.php\",\"template.php\",\".htaccess\"]', autoload = 'yes'

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_wfconfig']
INSERT INTO wp_wfconfig (name, val, autoload) values ('serverDNS', '1718482722;3600;37.46.64.151', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE val = '1718482722;3600;37.46.64.151', autoload = 'yes'

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1718482723.0339539051055908203125', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout__siteground_optimizer_installing', '1718483023', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient__siteground_optimizer_installing', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_vcp_log']
INSERT INTO wp_vcp_log VALUES (NULL,'34.239.151.124',NULL)

Hotel Kaš (Hungi Vigado) – Palmculture

Грешка Вордпресове базе података: [UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_postmeta']
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '315' WHERE `post_id` = 6034 AND `meta_key` = 'city2_post_views_count'

Palmculture

Hotel Kaš (Hungi Vigado)

Cím
Szeged, Stefánia 8. 6720
Telefon
+36 (20) 333 6220

Hotel Kaš (Hungi Vigado)

Na raskrsnici ulica Stefania i Đerđa Dože nalazi se zgrada nekadašnjeg hotela Kaš, koju je 1898. godine izgradio Janoš Kaš sa kafićem i dve koncertne dvorane. U njemu su bili bife, restoran, dvoranu za igre i bilo je sedište lokalnim udruženjima građana. Prvi svetski rat je unazadio promet hotela , te je Kaš Janoš u jesen 1915.godine zatvorio kafić da ne bi proizvodio gubitake i uprkos njegovim planovima počeo radove na preuređenju. Novi hotel je otvoren godinu dana kasnije, u jesen 1916. godine, a kafić je nastavio rad pod imenom Mali Kaš, iako su ga građani često nazivali Mesto boema ( Bohemtanja). U narednim godinama kafić je postao centar kulturnog života grada. Tu je formiran Klub Fesek ( gnezdo ) , klub lokalnih pisaca, pesnika i umetnika. Redovni gosti kafića su bili poznati pisci kao Endre Adi, Đula Juhas, Šandor Brodi i Jeno Heltai. U velikoj koncertnoj dvorani nastupao je Bele Bartoka i Pol Robeson. Nakon smrti Janoša Kaša 1928. godine, njegov sin je vodio hotel. Tokom ekonomske krize hotel je zatvorene i prodat na licitaciji. Hotel je kupilo akcionarsko društvo, a 1934. godine u zgradi je počeo da radi hotel Hungaria. Do kraja tridesetih godina, ponuda se postepeno širila: otvoren je bridž-salon, bar a potom noćni klub. Redovno su održavani večeri sa živom muzikom, a pored restorana je izgađena i riblja čarda. Nacionalizovana je 1949. godine, i iako je početkom šezdesetih godina odrađena manja rekonstrukciji zgrade, 1965. godine došlo je do statičkih problema a potpuna rekonstrukcija nije izvršena. Novi (novi) Hungaria otvoren je 1977. godine na obali Tise, pod današnjim imenom Novotel, a stara Hungarija je zatvorena. Godine 1981. ruiniranu zgradu je preuzeo Delep sa namerom da ga obnovi. Početkom osamdesetih godina prošlog veka kontinuirano su vršeni manji radovi na održavanju, a 1988. godine raspisan je konkurs za kompletnu obnovu zgrade. U međuvremenu, podrum je proširen, izvršene su kompletne izmene plafona i renoviranje fasade. Posle promene režima zgradu je prezeo Kvestor. Od 1995. godine Udruženje MASK je počelo da koristi zgradu kao mesto održavanja THEALTER festivala. U 2014, vlasnik je dao u zakup deo zgrade, kada je otvoren Hungi Vigado, koji se od tada neprestano širi. U vremen održavanja THEALTER-a zgrada je dobila ime Hungi.

 

Ovaj internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog internet stranice je odgovoran iskljčivo Eurotender Egyesulet i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

Грешка Вордпресове базе података: [INSERT, UPDATE command denied to user 'fuggsqlpalcul'@'localhost' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_wpml_transient__wpml_st_file_scan_in_progress', 'a:2:{s:5:\"value\";i:1;s:10:\"expiration\";i:1718483023;}', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)